Adwokat z Krakowa

Jak uzyskać pomoc prawną?

 • Jeśli pomoc prawna ma dotyczyć sprawy karnej, w której jesteś oskarżonym proszę zapoznaj się z tą informacją.
 • Zgromadź dokumenty związane ze sprawą, zeskanuj je i prześlij na adres email lub dostarcz kopię do kancelarii.
 • W zwrotnej wiadomości otrzymasz czas analizy danej sprawy, a następnie sugestię jakie czynności należy podjąć i jego wiążą się z nimi wydatki oraz proponowane przez kancelarię wynagrodzenie. Wstępna analiza sprawy ma na celu jedynie uzyskanie danych niezbędnych do przygotowania wyceny usługi oraz ustalenia jej zakresu.
 • Po sporządzeniu pisemnej umowy i udzieleniu niezbędnych pełnomocnictw przystępujemy do działania.

Kontakt

 • adres: ul. Grzegórzecka 76/4, 31-559 Kraków
 • tel.: +48 530 194 156 lub +48 12 44 20 121
 • e-mail: krzysztof.dyl@dyl.pl
 • fax: +48 12 44 20 238

Dane firmowe

 • rachunki bankowe:
 • wynagrodzenia: 57 2130 0004 2001 0548 3110 0001
 • zaliczki na wydatki: 30 2130 0004 2001 0548 3110 0002
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP): 679-289-24-76

Nota prawna

Jakiekolwiek materiały znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie stanowią porady prawnej. Pomimo, że autor strony dokłada wszelkich starań, by informacje zawarte na stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne, zastrzega, że nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki. Wzajemne zobowiązania autora strony oraz Kontrahentów kształtuje w każdym przypadku indywidualnie uzgodniona umowa.