Kwalifikacje zawodowe

 • we wrześniu 2010 r. zdałem egzamin sędziowski, po odbyciu aplikacji sądowej w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie oraz Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie
 • doktorat obroniłem w styczniu 2011 r. w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc, napisaną pod kierunkiem Pana Prof. dr. hab. Andrzeja Zolla, rozprawę na temat występku o charakterze chuligańskim
 • od kwietnia 2011 r. jestem adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie (numer wpisu 2491)
 • zarejestrowany w bazie kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa
 • członek Stowarzyszenia "Paragraf" w Tarnobrzegu

Doświadczenie


 • obsługa prawna spółek prawa handlowego w tym między innymi analiza zagadnień podatkowych, dochodzenie wierzytelności w tym w ramach postępowania upadłościowego, projektowanie umów, zamówienia publiczne
 • dotychczasowe doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych dotyczy:
  • zakładu spółki Skarbu Państwa zajmującej się produkcją węgla (kopalnia)
  • jednostek samorządu terytorialnego (urząd miasta)
  • spółki zajmującej się produkcją kruszyw mineralnych
  • producenta metali nieżelaznych (huta)
  • producenta stolarki okiennej i drzwiowej
  • firmy zajmująca się zbieraniem i przetwarzaniem surowców wtórnych
  • spółek branży informatycznej
  • agencji reklamowej
  • przedsiębiorstwa przewozowego
  • spółek developerskich
  • spółek medycznych, w tym obsługa prawna samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (szpital)
 • pomoc prawna w zakresie zarządu nieruchomościami, analiza stanu prawnego nieruchomości, dochodzenie wierzytelności, projekty umów kupna-sprzedaży
 • pomoc prawna w procesie akwizycji spółek, zorganizowanych części działalności gospodarczej,
 • doradztwo z zakresu tworzenia struktur holdingowych w tym obejmujące spółki offshore
 • prowadzenie szeregu postępowań sądowych i administracyjnych

Stali współpracownicy


W kwestiach prawnych i bieżącej działalności wspiera mnie zespół zaufanych i sprawdzonych prawników, do którego należą między innymi:

 • adwokat Łukasz Frączek LL. M. - ekspert między innymi z zakresu Prawa zamówień publicznych, RODO, Prawa o dostępie do informacji publicznej
 • aplikant adwokacki Karolina Lewandowska


Specjaliści


Świadczone przezemnie usługi mają charakter kompleksowy. Niejednokrotnie kwestia prawna staje się niejako finałem żmudnego procesu, w który zaangażowani są przezemnie wybitni specjaliście w swoich dziedzinach. W swojej pracy korzystam z pomocy sprawdzonych przezemnie i zaufanych:
 • biegłych różnych specjalności (medycyna, nieruchomości, informatyka i inne),
 • księgowych i biegłych rewidentów,
 • detektywów,
 • psychologów,
 • tłumaczy,
 • byli pracownicy instytucji państwowych i samorządowych.
Instytucje


Kancelaria posiada ukształtowaną praktykę w zakresie współpracy z szeregiem instytucji państwowych i samorządowych co umożliwia nam szybie i bezbłędne działanie w celu osiągnięcia postawionych przez Klienta celów.