W ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej świadczę pomoc prawną w sprawach wymagających indywidualnego podejścia do Klienta oraz ograniczenia kręgu osób zajmujących się dana sprawą.

Najłatwiej skontaktować się z kancelarią e-mailem lub telefonicznie. Spotkanie z prawnikiem możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Biuro kancelarii czynne od 8:00 do 17:00 we wszystkie dni powszednie.

Jeżeli planujesz skorzystanie z pomocy prawnej oferowanej przeze mnie uprzejmie proszę o opisanie swojego problemu w wiadomości email i przesłanie go na poniższy adres. Do wiadomości dobrze dołączyć wszelkie wiążące się ze sprawą dokumenty w formie skanu lub fotokopii.

Umowa obsług prawnej ma formę pisemną i reguluje wszelkie zobowiązania pomiędzy kancelarią, a Klientem.

Koszty prowadzenia sprawy podzielić można na:
 • wynagrodzenie kancelarii,
 • wydatki związane z prowadzeniem sprawy takie jak opłaty skarbowe, opłaty sądowe, zaliczki na opinie biegłych i inne.

Dane firmowe


 • rachunki bankowe:
  • wynagrodzenia: 57 2130 0004 2001 0548 3110 0001
  • zaliczki na wydatki: 30 2130 0004 2001 0548 3110 0002
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP): 679-289-24-76


Kontakt


 • adres: ul. Grzegórzecka 76/4, 31-559 Kraków
 • tel.: +48 530 194 156 lub +48 12 44 20 121
 • e-mail: krzysztof.dyl@dyl.pl
 • fax: +48 12 44 20 238