Usługi‎ > ‎

PRAWO RODZINNE, SPADKOWE

W zakresie prawa rodzinnego kancelaria świadczy przede wszystkim usługi w zakresie przedsądowej mediacji obejmującej:
  • ustalenie zasad rozwodu, kwestii winy w rozkładzie pożycia małżonków,
  • opracowanie planu kontaktów rodzica z dzieckiem, zasady podziału obowiązków związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
  • uzgodnienie zasad ponoszenia przez małżonków ciężarów związanych z utrzymaniem dziecka,
  • rozliczenie małżonków w zakresie majątku wspólnego.
W zakresie spraw rozwodowych kierujemy się zasadą, że najgorsza ugoda jest lepsza niż najlepsze orzeczenie Sądu.

Ponadto prowadzimy sprawy sądowe:
  • rozwodowe, separacyjne,
  • dotyczące alimentów,
  • związane z podziałem majątku wspólnego po rozwodzie,
  • z zakresu kontaktów rodzica z dzieckiem,
  • o ubezwłasnowolnienie,
  • wniosków w trybie Konwencji Haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka.Usługi kancelarii w sprawach spadkowych obejmują przede wszystkim prowadzenie spraw:
  • o stwierdzenie nabycia spadku,
  • o dział spadku,
  • o zapłatę zachowku, wykonanie zapisu.
Niejednokrotnie kancelaria podejmuje się jednak usług w szerszym zakresie:
  • projektujemy testamenty oraz darowizny na wypadek śmierci,
  • doradzamy co do rodzaju oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku,
  • dopełniamy w imieniu klientów obowiązków wobec organów skarbowych.