Usługi‎ > ‎

PRAWO KARNE

SPRAWY KARNE

Praktyka kancelarii w zakresie prawa karnego obejmuje między innymi:

 • obronę podejrzanego / oskarżonego, 
 • projektowanie linii obrony oskarżonego, analiza materiału dowodowego, 
 • reprezentacja pokrzywdzonego przed sądem karnym, dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w postępowaniu karnym, 
 • pomoc prawna w postępowaniu wykonawczym w tym między innymi sporządzanie wniosków dotyczących wykonania kary pozbawienia wolności, 
 • dochodzenie odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
 • przeprowadzanie jednorazowych czynności w postępowaniu sądowym:
    • sporządzanie środków odwoławczych: zażalenia, apelacje, kasacje, 
    • przygotowywanie wniosków o wznowienie postępowania, ułaskawienie,
    • uczestnictwo w czynnościach procesowych przesłuchania, przeszukania, oględzin, odebrania wyjaśnień,.

   Podobnym istotnym obszarem praktyki kancelarii jest obrona w postępowaniach dyscyplinarnych:


   • lekarzy, pielęgniarek i położnych, farmaceutów, 
   • rzeczoznawców majątkowych, pośredników w zakresie obrotu nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości,
   • osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, geodetów,
   • sędziów, prokuratorów, adwokatów, aplikantów adwokackich, radców prawnych, aplikantów radcowskich, notariuszy, asesorów notarialnych, komorników, asesorów komorniczych.