Usługi‎ > ‎

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Jaki jest przykładowy zakres współpracy?


 • projektowanie umowy spółki, bieżąca obsługa organów spółki, aktów wewnętrznych spółki np. regulaminów organizacyjnych, zarządzeń, procedur reklamacyjnych, windykacyjnych,
 • projektowanie umów handlowych, 
 • ocena podatkowych skutków planowanych przedsięwzięć gospodarczych, opracowywanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych,
 • dochodzenie roszczeń w ramach postępowań gospodarczych i upadłościowych, 
 • reprezentacja pozwanego przed sądem pracy, 
 • obrona członków zarządu spółki handlowej w sprawach karnych i karnych skarbowych, 
 • reprezentacja spółki w postępowaniach administracyjnych,
 • windykacja roszczeń, 
 • sporządzanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, 
 • doradztwo przy rozwiązaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych.

Jaki jest dotychczasowy obszar praktyki kancelarii?


Obsługiwani dotychczas Klienci działali w następujących branżach gospodarki:
 • surowce wtórne,
 • transport, spedycja,
 • obrót paliwami, wyrobami akcyzowymi,
 • produkcja w branży drzewnej, stolarka budowlana branży drzewnej,
 • stolarka aluminiowa,
 • firmy budowlane - developerskie,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • fundacje, stowarzyszenia,
 • obrót i zarządzanie nieruchomościami,
 • wydobywcza (kopalnie),
 • tworzenie oprogramowania, infrastruktury IT,
 • handel za pośrednictwem sieci Internet,
 • handel detaliczny w sklepach wielkopowierzchniowych,
 • import towarów,
 • podmioty medyczne.

Jak skontaktować się z kancelarią?


 • telefon: +48 530 194 156
 • email: krzysztof.dyl@dyl.pl