Aktualności‎ > ‎

Zmarnowany urlop

opublikowane: 23 maj 2014, 03:58 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 3 sie 2014, 00:55 ]
Okres wakacyjny zwiększa ryzyko powstania szkody i krzywdy związanej z tzw. "zmarnowany urlop". Podstawą żądania w tym zakresie poza przepisami Kodeksu cywilnego jest:

Art. 11a ustawy o usługach turystycznych

1. Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

1) działaniem lub zaniechaniem klienta;

2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo 

3) siłą wyższą. 

2. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych w ust. 1, nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.