Aktualności‎ > ‎

Zasiedzenie nieruchomości.

opublikowane: 23 gru 2014, 11:02 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 23 gru 2014, 11:07 ]
Możliwość zasiedzenia nieruchomości wynika z:

art. 172 Kodeksu cywilnego
§ 1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).
§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

analizując kwestię biegu terminu zasiedzenia należy uwzględnić postanowienia ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z postanowieniami tej ustawy:

art. 9
Do zasiedzenia, którego bieg rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się od tej chwili przepisy niniejszej ustawy; dotyczy to w szczególności możliwości nabycia prawa przez zasiedzenie.

art. 10
Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy istniał stan, który według przepisów dotychczasowych wyłączał zasiedzenie nieruchomości, a według przepisów obowiązujących po wejściu w życie tej ustawy prowadzi do zasiedzenia, zasiedzenie biegnie od dnia wejścia jej w życie; jednakże termin ten ulega skróceniu o czas, w którym powyższy stan istniał przed wejściem w życie ustawy, lecz nie więcej niż o połowę.