Aktualności‎ > ‎

Właściwość sądu - sprawa pracownicza

opublikowane: 14 maj 2014, 05:38 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 14 maj 2014, 05:39 ]
Pracownik lub pracodawca niejednokrotnie stają przed problemem ustalenia jaki sąd jest właściwy w przypadku powództwa z zakresu prawa pracy. Kwestia ta dotyczy pracodawcy nie tylko w przypadku pozwów przeciwko pracownikowi ale także w przypadku pouczeń, których obowiązany jest udzielać pracownikowi np. w przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Zagadnienie to reguluje:

Art. 461 k.p.
§ 1. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Należy dodatkowo mieć na uwadze fakt, że utworzenie wydziału pracy w danym sądzie rejonowym (właściwym miejscowo) jest w aktualnym stanie prawnym fakultatywne. Warto zatem upewnić się np. na stronie internetowej danego sądu, czy utworzono w nim wydział pracy, czy też sprawy z zakresu prawa pracy rozpoznaje inny sąd rejonowy.