Aktualności‎ > ‎

Spłacasz dług - oświadcz za co płacisz

opublikowane: 20 sie 2014, 04:03 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 20 sie 2014, 04:04 ]
Osoby posiadające kilka długów wobec tego samego wierzyciela dokonując zapłaty muszą zdawać sobie sprawę, że w przypadku nieoznaczenia, który z długów spłacają zaliczenie zostanie dokonane w następujący sposób:

  • w przypadku zobowiązań podatkowych:


§ 1 Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty.

  • w przypadku zobowiązań cywilnych:

§ 1. Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne.

§ 2. Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu.

§ 3. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych - na poczet najdawniej wymagalnego.