Aktualności‎ > ‎

Odpis aktu stanu cywilnego - skrócony, zupełny

opublikowane: 14 cze 2015, 12:10 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 14 cze 2015, 12:11 ]

Kwestie elementów aktu stanu cywilnego reguluje: ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego.

AKT URODZENIA


 skrócony zupełny 
 1. nazwisko, imię (imiona) oraz płeć dziecka
 2. kraj, datę i miejsce urodzenia
 3. nazwiska rodowe i imiona rodziców
 • dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego oraz treści dołączonych wzmianek dodatkowych, to co w skróconym oraz między innymi:
 • wzmianka o zmianie nazwy miejscowości
 • wzmianka o sądowym uznaniu lub ustaleniu ojcostwa
 • wzmianka o ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa
 • wzmianka o zaprzeczeniu ojcostwa jeśli sąd nie postanowił o sporządzeniu nowego aktu urodzenia lub aktu zgonu
 • wzmianka o sporządzeniu nowego aktu urodzenia, po sądowym zaprzeczeniu ojcostwa
 • wzmianka o przysposobieniu

AKT MAŁŻEŃSTWA

 skrócony zupełny 
 1. nazwiska i imiona małżonków, ich nazwiska rodowe
 2. miejsca i daty ich urodzenia
 3. miejsce i datę zawarcia małżeństwa
 4. imiona i nazwiska rodowe rodziców
 5. nazwisko (nazwiska) małżonków, które noszą po zawarciu małżeństwa
 6. nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa,
 7. jeżeli małżeństwo ustało wskutek śmierci jednego z małżonków albo rozwodu, zostało unieważnione, orzeczona została separacja oraz jej zniesienie – adnotację o ustaniu małżeństwa, jego unieważnieniu, o separacji oraz o zniesieniu separacji, wraz z oznaczeniem aktu zgonu lub sygnatury akt sprawy, w której orzeczono o rozwodzie, unieważnieniu małżeństwa, o separacji oraz o zniesieniu separacji
 • dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego oraz treści dołączonych wzmianek dodatkowych, to co w skróconym oraz między innymi:
 • wzmianka o zmianie nazwy miejscowości
 • wzmianka o powrocie małżonka do nazwiska noszonego przed rozwodem

AKT ZGONU


 skrócony zupełny 
 1. Nazwisko i imię (imiona) zmarłego, nazwisko rodowe 
 2. miejsce i datę zgonu
 3. datę i miejsce urodzenia
 4. stan cywilny zmarłego oraz nazwisko, imię i nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej
 5. imiona i nazwiska rodowe rodziców zmarłego
 6. datę, godzinę i miejsce zgonu albo jeżeli nie są znane – datę, godzinę oraz miejsce znalezienia zwłok
 • dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego oraz treści dołączonych wzmianek dodatkowych, to co w skróconym oraz między innymi:
 • wzmianka o zmianie nazwy miejscowości
 • wzmianka o zaprzeczeniu ojcostwa jeśli sąd nie postanowił o sporządzeniu nowego aktu zgonu
 • wzmianka o sporządzeniu nowego aktu zgonu, po sądowym zaprzeczeniu ojcostwa