Aktualności‎ > ‎

OBDUKCJA - kiedy bezpłatna

opublikowane: 16 sty 2017, 01:54 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 16 sty 2017, 01:54 ]
Obdukcja lekarska obrażeń jeśli nie jest zlecona przez organy procesowe (robiona we własnym zakresie) co do zasady jest odpłatna:


1. Świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują:

1) orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy,

jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli 

nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;