Aktualności‎ > ‎

Minimalne stawki za czynności adwokackie

opublikowane: 21 sty 2016, 05:53 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 21 sty 2016, 05:53 ]
Kwestię minimalnego wynagrodzenia za czynności adwokackie reguluje rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Stawki te wynoszą przykładowo:

  • w sprawach cywilnych "majątkowych" w zależności od wartości przedmiotu sporu:

do 500 zł - 120 zł

powyżej 500 zł do 1500 zł - 360 zł

powyżej 1500 zł do 5000 zł - 1200 zł

powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 2400 zł

powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 4800 zł

powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 7200 zł

powyżej 200 000 zł - 14 400 zł

  • w sprawach karnych:

postępowanie przygotowawcze: 360 zł (dochodzenie), 720 zł (śledztwo)

postępowanie sądowe: 840 zł (sąd rejonowy), 1 200 zł (sąd okręgowy)


Górną granicą stawek jest sześciokrotność stawki minimalnej.