Aktualności‎ > ‎

Kupno sprzedaż - jak nie płacić PCC.

opublikowane: 13 lis 2014, 01:25 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 13 lis 2014, 01:27 ]
Zgodnie z art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku w przypadku rzeczy ruchomych wynosi 2%.
Do rzeczy ruchomych można zaliczyć między innymi: samochody osobowe, ciężarowe, maszyny przemysłowe.

Nawet przy transakcji rzędu 50 000 zł (wówczas podatek wyniesie 1 000 zł) warto rozważyć możliwość zawarcia transakcji poza granicami Polski - co powoduje brak objęcia takiej transakcji podatkiem.

Opisana możliwość wynika z:

ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
art. 1
ust. 4. Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 5, jeżeli ich przedmiotem są:
1) rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do składanego w opisanej sytuacji wniosku VAT-24 należny dołączyć zdjęcia lub dokumenty wykazujące, że do zawarcia umowy doszło za granicą.