Aktualności‎ > ‎

Kiedy nagrywanie rozmów to przestępstwo?

opublikowane: 26 sty 2017, 11:56 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 26 sty 2017, 11:56 ]
Nagrywanie rozmów jest przestępstwem jeśli wypełnimy swoim zachowaniem znamiona następującego typu czynu zabronionego:

art. 267 Kodeksu karnego

§ 1. Kto

bez uprawnienia
uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej,

otwierając zamknięte pismo,

podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub 

przełamując albo
omijając 
elektroniczne, 
magnetyczne, 
informatyczne 
lub inne szczególne jej zabezpieczenie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto 

bez uprawnienia 
uzyskuje dostęp do

całości lub
części systemu informatycznego.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto 

w celu uzyskania informacji,
do której nie jest uprawniony,

zakłada lub 
posługuje się urządzeniem 

podsłuchowym, 
wizualnym 
albo innym urządzeniem 
lub oprogramowaniem.

§ 4. Tej samej karze podlega, kto

informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 

ujawnia innej osobie.

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.