Aktualności‎ > ‎

Kiedy można domagać się alimentów przy rozwodzie?

opublikowane: 20 sie 2013, 23:28 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 20 sie 2013, 23:51 ]
Kwestię alimentów przy rozwodzie reguluje art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Sąd w wyroku rozwodowym o winie w rozkładzie pożycia małżonków może orzec w następujący sposób:
  1. zaniechać orzekania o winie,
  2. ustalić, że jeden z małżonków jest wyłącznie winny,
  3. ustalić, że oboje małżonkowie są winni.
Możliwość domagania się przez małżonków od siebie nawzajem wygląda następująco:
  • w przypadku 1 i 2 małżonek, który (KIEDY) pozostaje w niedostatku może się domagać od drugiego małżonka dostarczenia środków utrzymania (W JAKIEJ WYSOKOŚCI) w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego,
  • w przypadku 2 małżonek, który jest niewinny może domagać się od winnego alimentów jeśli (KIEDY) rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, (W JAKIEJ WYSOKOŚCI) wysokość alimentów w tym przypadku odpowiada usprawiedliwionym potrzebom małżonka niewinnego
Określona w wyroku rozwodowym wysokość alimentów może zostać zmieniona w późniejszym orzeczeniu.

Z mocy prawa obowiązek alimentacyjny wygaśnie jeśli:
  • małżonek uprawniony do alimentów zawrze nowe małżeństwo,
  • jeżeli jest to przypadek wymieniony wyżej pod nr. 1 i 3 co do zasady w terminie 5 lat od dnia orzeczenia rozwodu.