Aktualności‎ > ‎

Hipoteka za tymczasowe aresztowanie

opublikowane: 3 sie 2014, 00:54 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 3 sie 2014, 00:55 ]
Mało rozpowszechnionym środkiem zapobiegawczym, który może stanowić alternatywę dla tymczasowego aresztowania, jest zabezpieczenie majątkowe w formie hipoteki na nieruchomości.

Podstawę stosowania tego środka zapobiegawczego jest:

Art. 266 k.p.k.
§ 1. Poręczenie majątkowe w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, zastawu lub hipoteki może złożyć oskarżony albo inna osoba.
§ 2. Wysokość, rodzaj i warunki poręczenia majątkowego, a w szczególności termin złożenia przedmiotu poręczenia, należy określić w postanowieniu, mając na względzie sytuację materialną oskarżonego i składającego poręczenie majątkowe, wysokość wyrządzonej szkody oraz charakter popełnionego czynu.

Procedura ustanowienie tego rodzaju środka zapobiegawczego obejmuje:
  1. złożenie stosownego wniosku w ramach toczącego się postępowania przygotowawczego,
  2. uzyskania pozytywnego postanowienia prokuratora lub sądu,
  3. ustanowienie hipoteki w formie aktu notarialnego.
Opisany środek zapobiegawczy nie wymusza na podejrzanym lub oskarżonym konieczność wyzbycia się majątku, a organom postępowania daje wymierne zabezpieczenie toku postępowania, czy też grożących kar.