Aktualności‎ > ‎

EGZEKUCJA - istotne ułatwienie egzekucji z wierzytelności

opublikowane: 21 paź 2016, 07:32 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 21 paź 2016, 07:32 ]
8 września 2016 r. znowelizowano ustawę Prawo bankowe w sposób ułatwiający ustalenie kontrahentów dłużnika:

art. 105 ustawy Prawo bankowe

1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie:

ł) komornika sądowego w zakresie
  • rachunków bankowych lub
  • pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi,
  • liczby tych rachunków lub pełnomocnictw,
  • obrotów i stanów tych rachunków,
  • z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz
  • odpowiednio ich nadawców i odbiorców,
w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności wynikających z jego ustawowych zadań,