Aktualności‎ > ‎

Egzekucja - cena wywołania.

opublikowane: 23 sie 2016, 00:17 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 23 sie 2016, 00:17 ]


art. 867 k.c.
§ 2. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.

art. 983 k.c.
Jeżeli nikt nie zgłosił wniosku o przejęcie nieruchomości w myśl artykułu poprzedzającego albo przedmiot egzekucji nie jest nieruchomością rolną, komornik na wniosek wierzyciela wyznacza drugą licytację, na której cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania. Cena ta jest najniższa, za którą można nabyć nieruchomość.


  ruchomościnieruchomości 
 I licytacja 3/4 oszacowania 3/4 oszacowania
 II licytacja 1/2 oszacowania 2/3 oszacowania