Aktualności‎ > ‎

Darowizna, spadek - kiedy zwolnienie z podatku

opublikowane: 11 maj 2014, 14:02 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 11 maj 2014, 14:02 ]
Kwestię zwolnienia z podatku od darowizny lub spadku reguluje art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Przesłanki prowadzące do ustalenia, że zwolnienie przysługuje są, między innymi, następujące:
  1. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę
  2. nabycie zgłoszono właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (SD-Z2)
  3. jeżeli przedmiotem nabycia są środki pieniężne - udokumentowano ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym