Witam na stronie internetowej kancelarii adwokackiej w Krakowie. Zapraszam do zapoznania się z zakresem świadczonych usług, które koncentrują się na prowadzeniu postępowań sądowych oraz bieżącym doradztwie prawnym w tym podatkowym.
     
    Przedsiębiorcom proponuję sprawne i konsekwentne dochodzenie należności, troskę o prawny ład korporacyjny oraz bieżące doradztwo w konkretnych planach inwestycyjnych. Osobom fizycznym gwarantuję indywidualne podejście, pełną informację o przebiegu postępowania oraz dbałość o pozytywny wynik każdej sprawy.

    W związku z najczęstszymi pytaniami dotyczącymi wyceny danej usługi. Uprzejmie informuję, że obecne regulacje prawne oraz samorządowe uniemożliwiają podawanie konkretnych stawek na stronie internetowej. Stosowną ofertę otrzymają Państwo po osobistym lub mailowym kontakcie, co pozwoli także porównać ceny u różnych usługodawców.

Dane kontaktowe


 • kontakt:
  • tel.: +48 530 194 156 lub +48 12 44 20 121
  • e-mail: krzysztof.dyl@dyl.pl
  • fax: +48 12 44 20 238

Zakres świadczonych usług


OBSŁUGA PRAWNA FIRM
 • umowy spółek, prowadzenie postępowań rejestracyjnych
 • projektowanie umów handlowych
 • dochodzenie należności przed sądem, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
 • porady z zakresu prawa podatkowego
 • bieżące doradztwo prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej
PRAWO KARNE
 • obrona w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe 
 • reprezentacja pokrzywdzonych, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień w sprawach karnych 
 • dochodzenie odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym
LEGAL SERVICES FOR FOREIGNERS
PODATKI
 • optymalizacja podatkowa
 • reprezentacja w postępowaniach kontrolnych
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi
 • sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe
UPADŁOŚĆ, RESTRUKTURYZACJA
 • reprezentacja wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • zgłoszenia wierzytelności, monitoring stanu postępowania, nadzór na syndykiem
 • upadłość osób fizycznych, postępowania oddłużeniowe
 • doradztwo w zakresie upadłości podmiotów gospodarczych - spółek, wnioski o upadłość, przygotowanie upadłości
ODSZKODOWANIA, ZADOŚĆUCZYNIENIA
 • dochodzenie roszczeń za błędy medyczne
 • dochodzenie roszczeń za szkody wyrządzone w wypadkach drogowych
 • roszczenia o odszkodowanie za niewykonanie umowy
PRAWO CYWILNE
 • projekty i analiza umów
 • dochodzenie należności przed sądem
 • porady prawne
 • sprawy egzekucyjne
 • analiza podatkowych konsekwencji danej umowy
PRAWO RODZINNE, SPADKOWE
 • rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi
 • spadki, podziały majątku
 • postępowania w przedmiocie ubezwłasnowolnienia
 • sprawy egzekucyjne w tym sprawy o przymuszenie do realizacji kontaktu
NIERUCHOMOŚCI, INWESTYCJE
 • analiza stanu prawnego nieruchomości, firmy
 • projektowanie, analiza umów kupna-sprzedaży, pożyczki, leasingu
 • pośrednictwo i reprezentacja przy zakupie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców
 • weryfikacja zagadnień podatkowych
 • dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i polubownej
 • zarząd nieruchomościami
 • prowadzenie postępowań z zakresu prawa budowlanego